Nova Individ & Organisation När människan är viktigast
Om Nova Rehabilitering Personalutveckling Kontakta
 
  PÅ GÅNG HOS NOVA 2016-11-29 | Konflikthantering

2016-11-29 | KBT

2016-11-29 | Samtalsstöd

2016-11-29 | Outplacement


Nova har ramavtal med Försäkringskassan i Skåne

  Förändringsarbete
Syftar till att hjälpa ledare och medarbetare att hantera de problem som uppkommer vid förändring i organisationen, till exempel:

  • Beredskap vid uppsägning
  • Vad händer med organisationen?
  • Hur går man vidare?
  • Handledning för chefer och medarbetare
  • Känsliga samtal
  • Kris och krishantering
  • Hjälp till de uppsagda med ett utvecklingsprogram innehållande: vägledning, att sätta mål, inventering av kunskaper och färdigheter, arbetsmarknadsinfo, studievägledning, personlig marknadsföring med mera
  • För de som är kvar i organisationen kan läggas in ”Att gå vidare”. Det är ofta mycket viktigt att få prata om känslor och upplevelser i dessa lägen. 

 

 

© Nova Individ | Klicka för att skicka epost till Nova (info@novaindivid.se)