Nova Individ & Organisation När människan är viktigast
Om Nova Rehabilitering Personalutveckling Kontakta
 
  PÅ GÅNG HOS NOVA 2016-11-29 | Konflikthantering

2016-11-29 | KBT

2016-11-29 | Samtalsstöd

2016-11-29 | Outplacement


Nova har ramavtal med Försäkringskassan i Skåne

  Utbildning
Handledning
För utsatta grupper där det föreligger stora risker för utbrändhet, exempelvis lärare, handläggare på Försäkringskassa och folk med kundservicearbeten.

Ledarutbildning
För att leda andra måste jag först kunna leda mig själv.

Utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärning där deltagarna försätts i olika situationer.

Kursen innehåller bland annat:

  • Varför är jag ledare?
  • Självskattning
  • Höra är inte detsamma som att lyssna
  • Att se människor växa
  • Olikheter en tillgång. Om olika beteenden och hur vi uppfattar varandra. Deltagarna tar fram sin egen profil även i stress
  • Ge och ta feedback
  • Gruppers utveckling
  • Situationsanpassat ledarskap
  • med mera. 

 

 

© Nova Individ | Klicka för att skicka epost till Nova (info@novaindivid.se)