Nova Individ & Organisation När människan är viktigast
Om Nova Rehabilitering Personalutveckling Kontakta
 
  PÅ GÅNG HOS NOVA 2016-11-29 | Konflikthantering

2016-11-29 | KBT

2016-11-29 | Samtalsstöd

2016-11-29 | Outplacement


Nova har ramavtal med Försäkringskassan i Skåne

  Tester
Nova arbetar med två olika testinstrument för som stöd för de processer och tjänster som vi erbjuder.

Myers-Briggs
Personlighetstest Myers-Briggs. Denna test är en av världens mest använda personlighetsanalyser, baserad på en solid psykologisk grund.

Analysen sker efter fyra frågeområden:

  • Hur människor riktar sin uppmärksamhet
  • Hur de tar in information
  • På vilket sätt de fattar beslut
  • Hur de orienterar sig mot yttervärlden


En utmärkt start vid till exempel teambuilding kan vara att låta deltagarna göra Myers-Briggs och därefter utgå från detta resultat. Då får man en bra bild av gruppens sammansättning och hur den tar beslut samt var medarbetarna kolliderar med varandra.

StressProfil
StressProfilen ger en djupgående analys av den psykosociala arbetsmiljön och den livsstress som individen är utsatt för. Den belyser bland annat arbetsmiljö, trivsel och samspel mellan grupper, stress och belastning, stresshanteringsförmåga, livsförändringar, hälsotillstånd, hälsovanor och stressymtom. Genom att varje medarbetare får ta del av sin egen StressProfil ökar möjligheterna att utforma personliga handlingsplaner

Med StressProfilen kan man också identifiera och analysera stress och ohälsa hos grupper och individer. Den visar tydligt de starka sidorna i organisationen men också vad som behöver utvecklas och förbättras. 

 

 

© Nova Individ | Klicka för att skicka epost till Nova (info@novaindivid.se)