Nova Individ & Organisation När människan är viktigast
Om Nova Rehabilitering Personalutveckling Kontakta
 
  PÅ GÅNG HOS NOVA 2016-11-29 | Konflikthantering

2016-11-29 | KBT

2016-11-29 | Samtalsstöd

2016-11-29 | Outplacement


Nova har ramavtal med Försäkringskassan i Skåne

  Om Nova
Nova Individ & Organisation grundades 1995. Samtliga inom Nova Individ & Organisations nätverk har lång erfarenhet av samarbete med näringslivet, offentlig sektor, Försäkrinskassan och Arbetsförmedlingen
Inom nätverket finns följande kompetenser:
Socionom, sjukgymnast/ergonom, sjuksköterska, friskvårdskonsulent med eget gym samt vägledare med erfarenhet från teknik-, kunskaps och tjänsteföretag.

Det unika med Nova Individ & Organisations nätverk är medarbetarnas stora personliga engagemang. Att ur ett helhetsperspektiv med hänsyn taget till individens bakgrund, sjukdomsbild och sociala aspekter visa på nya möjligheter är en ledstjärna inom Nova Individ & Organisation. Vi månar om en gedigen och personlig uppföljning av individen med utförliga utlåtanden. I samtliga uppdrag lämnas vid uppdragets avslutning ett skriftligt utlåtande.

Nova Individ & Organisation har mycket god närhet till näringslivet genom samarbete med flera hundra företag. Goda kunskaper om olika organisationer och dess strukturer, från många års arbete inom verkstagsindustri, utvecklings-, process-, och kunskapsföretag varav flera i ledande befattning, gör att vi lätt kan identifiera oss med våra kunder och förstå deras situation ur olika perspektiv. 

 

 

© Nova Individ | Klicka för att skicka epost till Nova (info@novaindivid.se)