Nova Individ & Organisation När människan är viktigast
Om Nova Rehabilitering Personalutveckling Kontakta
 
  PÅ GÅNG HOS NOVA 2016-11-29 | Konflikthantering

2016-11-29 | KBT

2016-11-29 | Samtalsstöd

2016-11-29 | Outplacement


Nova har ramavtal med Försäkringskassan i Skåne

  Kurser
”Mot Nya Mål”
10 veckors rehabiliteringskurs med funktionsbedömning.
8 – 10 deltagare/grupp

Kursen vänder sig till sjukskrivna som behöver byta yrkesinriktning, komplettera sina yrkeskunskaper och/eller fastställa sin arbetsförmåga. Kursen ska medverka till att deltagarna blir medvetna om sina möjligheter och förutsättningar samt visa på omvärldens krav. Vidare ska kursen öka deltagarnas självförtroende och hjälpa dem att sätta mål för framtiden.

De inledande fem veckorna ägnas åt bland annat datautbildning som syftar till att deltagarna efter ska ha uppnå grundläggande kunskaper i ordbehandling och att använda Internet. Upplägget är helt individuellt beroende på deltagarnas förkunskaper. Gruppen arbetar under dessa veckor också med personlighetsprofiler, mental träning, att hantera stress, att sätta mål, gruppers utveckling, konflikthantering, arbetsmarknad i förändring, personligt brev, meritförteckning och anställningsintervju, utbildningsvägar och friskvård.

Från och med den femte kursveckan införs individuell arbetsplatsförlagd arbetsprövning.
Arbetsprövningsperioden är från 5 veckor beroende på hur den försäkrades sjukdomsbild ser ut. Nova Individ & Organisation har kontinuerlig uppföljning av deltagarna under hela arbetsprövningsperioden. 

 

 

© Nova Individ | Klicka för att skicka epost till Nova (info@novaindivid.se)