Nova Individ & Organisation När människan är viktigast
Om Nova Rehabilitering Personalutveckling Kontakta
 
  PÅ GÅNG HOS NOVA 2016-11-29 | Konflikthantering

2016-11-29 | KBT

2016-11-29 | Samtalsstöd

2016-11-29 | Outplacement


Nova har ramavtal med Försäkringskassan i Skåne

  Vägledning
Denna tjänst syftar till att hjälpa sjukskrivna med eller utan anställning att finna sina starka sidor och kunna gå vidare till en ny yrkesidentitet. Vägledning är en strukturerad process som lägg upp helt individuellt och har som mål att identifiera den framtida yrkesinriktningen utifrån bland annat motivation, intressen och kontaktnät, studiebesök, praktik, möjlighet att prova olika yrkesutbildningar och personlighetsprofil.

Praktik/arbetsprövning kan ingå i programmet och det konkreta resultatet är en handlingsplan som är förankrad vad gäller kostnader och andra praktiska förutsättningar. 

 

 

© Nova Individ | Klicka för att skicka epost till Nova (info@novaindivid.se)