Nova Individ & Organisation När människan är viktigast
Om Nova Rehabilitering Personalutveckling Kontakta
 
  PÅ GÅNG HOS NOVA 2016-11-29 | Konflikthantering

2016-11-29 | KBT

2016-11-29 | Samtalsstöd

2016-11-29 | Outplacement


Nova har ramavtal med Försäkringskassan i Skåne

  Stress & Utbrändhet
Novas arbete med stress och utbrändhet syftar till att hjälpa sjukskrivna med stressrelaterade diagnoser (såsom depression, nedstämdhet och trötthet) till en snabbare återgång i arbetet. Vidare ska individen få verktyg och kunskaper för att bättre kunna handskas med sin framtida arbetssituation.

Individen ska med stöd av Nova starta en förändringsprocess i en positiv miljö utanför den privata sfären. Detta kan till exempel innebära en trädgårdsmiljö, naturmiljö, lantbruksmiljö med mera. Även friskvård kan tänkas vara en positiv miljö för denna typ av aktivering. Under perioden erbjuds vid behov också stödsamtal med kognitiv inriktning.

Aktiveringen resulterar i ett underlag (handlingsplan) åt Försäkringskassan och den
försäkrade.

Som en naturlig fortsättning på denna aktivering kan en arbetsprövning följa och den syftar då till att den försäkrade, i reell miljö och utifrån intresse, samt fysiska /psykiska förutsättningar får möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter. 

 

 

© Nova Individ | Klicka för att skicka epost till Nova (info@novaindivid.se)