Nova Individ & Organisation När människan är viktigast
Om Nova Rehabilitering Personalutveckling Kontakta
 
  PÅ GÅNG HOS NOVA 2016-11-29 | Konflikthantering

2016-11-29 | KBT

2016-11-29 | Samtalsstöd

2016-11-29 | Outplacement


Nova har ramavtal med Försäkringskassan i Skåne

  Konflikthantering
Konflikthantering syftar till att få de som deltar att förstå varför konflikter uppstår samt ge verktyg för att lösa dem.

För arbetsgrupper med problem är bästa tillvägagångssättet att göra en kartläggning via intervjuer. Därefter får resultatet av kartläggningen styra vilket tillvägagångssätt som är mest lämpligt. 

 

 

© Nova Individ | Klicka för att skicka epost till Nova (info@novaindivid.se)